VPK:n miehistöosasto harjoittelee maanantaisin klo 18-20.

Toimintaan voi liittyä mukaan tulemalla maanantaisin viikkoharjoituksiin tai olemalla yhteydessä palokunnan päällikköön.

Harjoituksiin voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat. 

Miehistö kouluttautuu tehtäviinsä Keski-Suomen pelastusalan liiton järjestämillä perus- ja täydennyskursseilla. Näitä taitoja ylläpidetään viikkoharjoituksissa. 

Hälytyksiin voi osallistua kun on täyttänyt 18 vuotta ja suorittanut pelastustoiminnan peruskurssin sekä testit.