Kuohulla 5-8-vuotiaiden yhtenäinen opinpolku on totta eikä vain sanahelinää

Kuohun päiväkotikoululla on kuluneen lukuvuoden aikana kokeiltu, kuinka eskarit voidaan ottaa luontevaksi osaksi alkuopetusryhmää ja viskarit osaksi esiopetusryhmää ja näin toteuttaa 5-8-vuotiaiden yhtenäistä opinpolkua toden teolla käytännössä. Eskarit ovat olleet kolmena päivänä viikossa mukana 1-2-yhdysluokan koulupäivässä puuhaillen osittain samoja ja osittain heidän tasolleen räätälöityjä tehtäviä koululaisten kanssa. Vastaavasti viisivuotiaat ovat päässeet vähintään yhtenä päivänä viikossa eskarilaisten kanssa yhteiseen veskari-toimintaan. Myös iltapäivätoiminta on viskareiden ja eskareiden sekä usein myös koululaisten kanssa yhteistä. Samalla niin koulun kuin päiväkodin puolen henkilökunta on päässyt toteuttamaan tiivistä yhteistyötä ja jakamaan resursseja talossa kunkin päivän tarpeen mukaan viisaasti.

Yhteisten koulupäivien aikana 0-2-luokkalaisten ryhmää saadaan luontevasti jaettua pienempiin porukoihin useamman aikuisen voimin, jolloin jokainen lapsi saa riittävästi aikuisen huomiota ja tukea toimintaansa. Tämä ja koko päiväkotikoulun yhteisen erityisopettajan vahva tuki ovat mahdollistaneet myös tavallista enemmän tukea vaativien oppilaiden osallistumisen yhteiseen toimintaan ryhmässä. Opettajakunta on vuoden aikana jakanut tuntien suunnittelu- ja vetovastuuta omat vahvat osaamisalueensa huomioiden, mikä on varmistanut sen, että lapset saavat varmasti ammattitaitoista ja innostunutta opetusta joka oppiaineessa.

Eskarit ovat olleet silminnähden innoissaan päästessään osaksi 1-2-luokan puuhia ja “koulupäiviä” odotellaan aina kovasti. Nyt kun lapset ovat jo vuoden verran harjoitelleet koululaisen taitoja ja tutustuneet isompiin kavereihin sekä luokanopettajaan, on syksyllä helppo sujahtaa ekaluokkalaiseksi porukkaan.

  • On se kivaa olla koululaisten kanssa, toteaa eskarilainen Mikko Karvinen. -Kuvis on mukavaa ja koululaisten kanssa on kiva leikkiä välkällä. Mulla on paljon kavereita koulun puolelta.

Eskareiden lisäksi myös koululaiset tykkäävät porukalla vietetyistä päivistä. Yhteiset päivät sisältävät kynähommien lisäksi usein paljon taito- ja taideaineita ja esimerkiksi ympäristöopin tunnit on tänä lukuvuonna toteutettu suurelta osin ulkona liikunta- ja luontopainotteisen päiväkodin tyylille ominaisesti.

  • On kivaa, että saa lisää leikkikavereita eskareista ja niiden kanssa saa puuhata kaikenlaista, toteaa ekaluokkaa käyvä Sylvi Kuusisto.

Myös opettajakunta niin päiväkodin kuin koulun puolella vaikuttaa tyytyväiseltä kuluneeseen lukuvuoteen ja tiivistyneeseen yhteistyöhön. Pienessä päiväkotikoulussa yhteistyötä päiväkodin ja koulun kesken on tehty luonnostaan jo aiemminkin, mutta tällainen lähes päivittäinen yhteinen toiminta on vaatinut uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamisen myös aikuisten arkeen. Luokanopettajalle tutustuminen tuleviin oppilaisiin jo heidän eskarivuotensa aikana antaa paljon tärkeää tietoa lapsesta. Päiväkodin ja koulun yhteisen erityisopettajan tuella tarvittavia tukitoimia koulua varten voidaan lähteä suunnittelemaan jo hyvissä ajoin viskari- ja eskarivuoden aikana.

  • Kun aikuisia on toiminnassa mukana enemmän, riittää jokaiselle lapselle riittävästi apua ja ohjausta. On hyvä, kun pystyy jakamaan työtä aikuisten kesken ja oppilaita voi jakaa pienempiin ryhmiin. Lisäksi on hienoa seurata, kuinka pienet lapset oppivat asioita isommilta oppilailta, summaa 1-2-yhdysluokan opettaja Tiina Kolu tilannetta opettajan näkökulmasta.

Tutustuessaan koulumaailmaan myös esiopettaja oppii ymmärtämään ja näkemään, mitä taitoja eskarin aikana on syytä harjoitella, että lapsi osaa sitten koululaisena työskennellä ja toimia osana isompaa ryhmää.

  • Kun ryhmässä on eri-ikäisiä oppilaita, voi helposti eriyttää toimintaa luokkarajojen yli lapsen omaa taitotasoa vastaavaksi, toteaa esiopettaja Kaisa Suoranta. – Lisäksi kynnys eskarista ekaluokalle siirryttäessä on tällaisessa toiminnassa tehty todella matalaksi, kun koulun arki ja toimintatavat tulevat tutuksi jo eskarivuoden aikana.

Kuohun päiväkotikoulun vanhempia infottiin uudenlaisesta opetusjärjestelystä jo vuosi sitten keväällä toiminnan ollessa vasta suunnitteluasteella. Vanhemmat ottivat uudenlaisen toiminnan mielenkiinnolla vastaan. Yhteistyö vanhempien kanssa on ollut niin koulun kuin päiväkodin puolella tiivistä läpi koko lukuvuoden.

  • 0-2-luokkalaisten yhteisissä päivissä on mielestäni parasta se, että myös kakkosluokkalaiset saavat olla pieniä. Nyt he pääsevät rauhassa leikkimään ja puuhailemaan yhdessä pienempien kanssa, kuvailee tokaluokkalaisen isä Iiro Hietala ajatuksiaan yhtenäisestä opinpolusta.

Hyväksi havaittua toimintamallia, jossa eskarit ovat tiivis osa alkuopetuksen toimintaa aiotaan Kuohulla jatkaa myös tulevina vuosina. Lisäksi viisivuotiaiden yhteistyötä eskareiden kanssa jatketaan tiiviinä ja mahdollisuuksien mukaan entisestään lisätään. Yhtenäinen opinpolku kukoistaa siis Kuohulla jatkossakin!